Regulamin konkursu teczniczno-plastycznego

   Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu plastyczno-tecznicznego (jest on również dostępny w siedzibie szkoły)

 

na prace czekamy od 1.10-14.10.2017

 

Regulamin konkursu techniczno-plastycznego. Bądź inżynierem przyszłości!
Zostaw instrukcję przybyszom z kosmosu wyjaśniającą czym są klocki LEGO.

 

 1. Organizatorem konkursu jest EduFarma.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2017.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Zostaw instrukcję przybyszom z kosmosu wyjaśniającą czym są klocki LEGO.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły językowej EduFarma, klas 0-6 szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych tj. )-2 kl. SP, 3-4 kl. SP, 5-6 kl. SP.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace należy złożyć w siedzibie szkoły: Sitaniec 254 do dnia 14.10.2017.
 2. Praca ma być pracą techniczno-plastyczną. technika i interpretacja tematu są dowolne. Mogą to być malowanki, wycinaki, wyszywanki, konstrukcje przestrzenne, gabarytowe etc. liczy się jak najbardziej kreatywne podejście do tematu.
 3. Prace złożone do konkursu muszą być pracami własnymi.
 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Każda praca powinna być opisana danymi tj. imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, klasa np. 1SP. Dane będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace anonimowe, niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów konkursu i nie będą nikomu udostępniane.
 7. Naruszenie któregokolwiek z warunków konkursu będzie oznaczać dyskwalifikację.

Wyniki konkursu i nagrody.

 1. Sponsorem nagrody jest organizator konkursu EduFarma.
 2. Laureaci wyłonieni zostaną przez jury w 3 kategoriach wiekowych tj. 0-2 kl SP, 3-4 kl. SP, 5-6 kl. SP
 3. W skład jury wchodzić będą pracownicy EduFarmy
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.10.2017.
 5. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw klocków LEGO.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, ekspozycję pracy na stronie internetowej i profilu Facebook.
 2. Biorąc udział uczestnicy akceptują regulamin
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.edufarma.eu, oraz w siedzibie szkoły językowej EduFarma.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pond nr telefonu 500 432 341

05 października 2017
EduFarma Magdalena Tułecka
 
Sitaniec 254
22-400 Zamość
 
kontakt@edufarma.eu
 
 
 
 

Regulamin i Polityka Prywatności