minecraftowy konkurs

KONKURS! KONKURS! Dla wszystkich maniaków pikselowej rzeczywistości gry Minecraft.

 

Regulamin konkursu techniczno-plastycznego. „Minecraftowe rozgrywki”

1. Organizatorem konkursu jest szkoła językowa EduFarma.

2. Konkurs organizowany jest tylko i wyłącznie na potrzebny własne szkoły językowej EduFarma.

3. Konkurs rozpoczyna się 09.04.2018 r.

4. Temat prac konkursowych brzmi: „Stwórz Minecraftową grę planszową pełną mobów i nie tylko”.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły językowej EduFarma z klas 1- 6 SP.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Prace należy złożyć w siedzibie szkoły: Sitaniec 254 lub ul. Pereca 1 w Zamościu w terminie 09.04-20.04.2018 r.

2. Praca ma być pracą techniczno-plastyczną. Technika wykonania pracy jest dowolna. Ważne, aby praca była kompletna tj. przygotowana plansza do gry, pionki, instrukcja do gry, zadania, elementy gry etc. Brane pod uwagę będzie najbardziej kreatywne podejście do tematu.

3. Prace złożone do konkursu muszą być pracami własnymi.

4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

5. Każda praca powinna być opisana danymi tj. imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, klasa np. 1SP. Dane będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace anonimowe, niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów konkursu i nie będą nikomu udostępniane.

7. Naruszenie któregokolwiek z warunków konkursu będzie oznaczać dyskwalifikację.

 

Wyniki konkursu i nagrody.

1. Sponsorem nagrody jest organizator konkursu szkoła językowa EduFarma.

2. W skład jury wchodzić będą pracownicy EduFarmy

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 21.04.2018 r. podczas soboty z Minecraft.

4. Nagrodą główną w konkursie są gadżety Minecraftowe.

 

Postanowienia końcowe:

1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, ekspozycję pracy na stronie internetowej i profilu Facebook.

2. Biorąc udział uczestnicy akceptują regulamin

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.edufarma.eu, oraz w siedzibie szkoły językowej EduFarma.

09 kwietnia 2018
EduFarma Magdalena Tułecka
 
Sitaniec 254
22-400 Zamość
 
kontakt@edufarma.eu
 
 
 
 

Regulamin i Polityka Prywatności